Historiskt

BERÄTTA MINNEN OM ÅKARE OCH FORDON I DIN HEMBYGD

Många av oss som är medlemmar i vår Veteranförening har säkert minnen från vår ungdom om åkerier och lastbilar i våra hembygder. Vi som har varit hjälplastare och chaufförer kan säkert berätta många både glada och sorgliga minnen från de tidigare åren, när kroppsarbetet var tungt vid lastning och lossning. Vem kan i dag berätta om fordonsutvecklingen från 1930-talet. Hur många av oss Veteraner har kört en gengasbil. Minns du hur de första handvevade lastkranarna såg ut och hur de fungerade. Minns du hur ”Moraspelet” eller Rekord- och Blixtkranarna fungerade. Sedan kom Hiabkranarna och andra, som har vidareutvecklats.  Minns du hur vi fixade boggielyft med en massavedsbit eller när vi kunde lyfta boggien med en vev bakom flaket. Du har säkert ännu mer minnen av utvecklingen för både fordon och redskap. Var du med på den tiden när grus, jord och stenar lastades för hand med en skyffel. Bar du tunga säckar med spannmål, foder och gödning i trånga trappor på lantgårdarna. Minns du hur man med en vev lyfte tippflaket. Har du kört mjölkbilar, då minns du de tunga lyften av krukorna och det jäkt som det var att komma före andra bilar till mejeriet för att slippa stå i kön.

Frågorna och svaren kan bli hur många som helst. Du måste berätta för nästa generation om den utveckling som har skett i våra bygder. Då fanns många åkerier i socknarna. Idag är de borta. Finns det någon som är intresserad av allt det gamla. Många har säkert hört berättelser och vill veta mer. Nästa generation vet inget om inte du visar och berättar.

Gå till din hembygdsförening. Du kan få hjälp att skriva ner dina berättelser och samla gamla foton till deras böcker och arkiv. Om du vet att det i gamla garage finns hela eller delar av fordon och redskap, så se till att det om möjligt kan samlas i Hembygdsföreningarnas muséer eller beskrivas och fotograferas för arkiven.

Här i vår hemsida kan du läsa ett reportage om ”Vem minns mjölkbilarna”. Det kanske ger dig en tanke att även du har något att berätta även för oss på den här webbsidan.

Växjö 2014-02-18

Med hälsningar Artur Klasson, Växjö /artur.klasson@gmail.com0470 – 65079