Anton Pedersen

Ljungby Mejeri 1930
Antons Lastfordon
Uppställningsplatsen
Planering av lasten