Föreningens arkiv

Du som vill titta i arkivlådorna skall ta kontakt med Rune Karlsson eller ek.chef Maria Trulsson hos Alvex, Arabygatan 37, Växjö. Tel. 0470/727100. Vill du spörja något mer om kartongernas innehåll, så kan du ringa till Artur Klasson, Tel 0470/65079.