20 årsskrift

KRONOBERGSÅKARNAS KAMRATFÖRENING (VETERANFÖRENINGEN)
20 ÅR  1984 – 2004.

På initiativ av förre ombudsmannen Ejnar Larsson, Växjö hade en inbjudan skickats ut till 84 före detta åkare i Kronobergs län, att de var välkomna till ett möte i Älmhult den 28 april 1984 för att bilda en Kamratförening. Mötesdagen var densamma som Åkeriföreningens årsmöte.

Intresset vaknade.
Till Veteranmötet kom 14 åkare. Alla var överens om intresset för att föreningen borde bildas för att upprätthålla kontakterna med varandra även efter den aktiva åkaretiden. Närvarande tog del av det föreliggande stadgeförslaget och utsåg  tre personer till interimsstyrelse. Valda blev Ejnar Larsson, Växjö, Sture Wallett, Ryd och Thage Nilsson, Växjö samt suppleanter blev Anton Pedersen, Ljungby och Erik Bergström, Älmhult, att förbereda program m.m. till nästa möte.  Det hölls under hösten, men då kom endast 7 personer. Då beslöts att nytt möte skulle hållas till våren, då styrelse kunde väljas.

Konstituerande möte.
I samband med Åkeriföreningens årsmöte, som hölls i Hovmantorps Folkets Hus, den 27 april 1985 kom 10 personer till Kamratföreningens konstituerande möte.
Till styrelse valdes: Anton Pedersen, Ljungby, ordf., Ejnar Larsson, Växjö, kassör: Sture Wallett, Ryd, sekr., samt Thage Nilsson, Växjö och Karl Karlsson, Kalvsvik. Vidare valdes kontaktombud för LBC-områdena.
Mötet beslöt att någon års- eller medlemsavgift inte skulle tagas ut.
Den nye ordföranden Anton Pedersen skänkte till föreningen en egenhändigt välsvarvad ordförandeklubba.

Pengar och information.
Vid årsmötet den 26 april 1986 beslöts att göra en mindre stadgeändring samt att årsavgiften skulle vara 25:- kronor. Vidare beslöts att söka ett startbidrag å för-slagsvis 500:- kronor från vardera Åkeriföreningen,  Lastbilcentralerna och Speditionsföretagen. Det blev en bra grundplåt i kassan. Samma år sökte föreningen fri prenumeration på tidningen Lastbilen, samt på Scanias resp. Volvos tidningar, som heter Mil resp. På väg. Tidningarna fortsätter att år efter år komma till medlemmarna. Från slutet av 1990-talet får medlemmarna från Smålandslänens Åkeriföreningen även deras medlemstidning ”Smålands-Nytt”
Vid mötet valdes även en kommitté för planering av bussresa i samband med årsmöten.

Medlemsmärke.
Vid ett styrelsemöte möte den 2 juni l986 framlade medlemmen William Andersson, Hamneda ett förslag på hur ett medlemsmärke för rockslag och kylare emblem skulle utformas. Förslaget skulle kostnadsutredas och vid ett senare möte uppsköts beslut. Nu inför 20-årsjubileet har kylare märket framställts för utdelning till medlemmarna. Det föreslagna märket har använts på föreningens brev m.m. sedan 1987.

Historiska förändringar.
Man skall inte glömma sina rötter. Det gäller inte minst i föreningar av olika slag.
Historieforskning, visar att Kronobergs läns Trafikbilägareförening hade bildats i oktober l924, men hade namnändrats några gånger.
Under 1997 utökades samarbetet mellan Åkeriföreningarna i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Under år 1998 sammanslogs de tre Åkeriföreningarna till Smålandslänens Åkeriförening. Deras årsmöten m.m. började hållas växelvis inom  de tre länen.

Fin gemenskap.
Föreningens resor, möten och studiebesök arrangeras med tanke på deltagarnas behov av mycket tid för enskilda pratstunder mellan deltagarna. Det är glädjande för styrelsen att våra sammankomster präglas av fin gemenskap. Därom vittnar den stora anslutningen av deltagare, som återkommer regelbundet och trivs tillsammans. Särskilt glädjande är att damerna också har lärt känna varandra. Därmed är ordet Kamratförening bekräftat.